pictures/0_JohandePutter_Renkumsbeekdal1.jpg

Motivatie

Van mijn hobby heb ik mijn werk gemaakt; het verbeelden en vormgeven van water. Dit komt samen in mijn atelier voor Water en Landschap. Mijn artistieke kwaliteiten zet ik graag in om het Nederlandse waterbeheer en het karakteristieke landschap mooier te maken. Ik geniet ervan om een goede schets onder mijn handen te  zien groeien, van potloodschets tot eindproduct. Mijn opdrachtgevers verras ik graag met een mooi resultaat.

Missie

Mijn missie is om waterschap en wetenschap bij elkaar te brengen. De kennis en innovatie die op de universiteiten en onderzoeksinstituten wordt ontwikkeld, wil ik toe passen in de praktijk van de waterschapswereld. Ontwerpen aan beeksystemen bijvoorbeeld, vraagt om een gedegen kennis van de nieuwste inzichten in hoe beken ecologisch en morfologisch functioneren, terwijl een hermeandering ook uitvoerbaar en onderhoudbaar moet zijn. Mijn missie als ontwerper is daarom de brug slaan tussen de theorie en praktijk.

CV

De Masterstudie ‘Hydrologie en kwantitatief waterbeheer’ volgde ik aan Wageningen Universiteit. Daarnaast deed ik een minor 'Landschapsarchitectuur'. Daarna studeerde ik een aanvullend jaar filosofie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.
Al 20 jaar ben ik beeldend amateurkunstenaar en volgde ik lessen bij verschillende professionele kunstenaars.

10 jaar heb ik bij ingenieursbureau Tauw gewerkt als hydroloog en ontwerper. Eerst als geohydroloog en GIS-specialist bij Tauw in regio Noord (Assen) en groeide door tot een landelijk werkende water- en landschapsontwerper en –visualisator bij Tauw Utrecht. Ik deed veel ervaring op met inrichting van het landelijk gebied in de breedste zin van het woord; zowel in de verkenningsfase, planfase als in de uitvoering. De focus lag hierbij op waterhuishouding. Ik ontwikkelde diverse innovatieve concepten, zoals drijvende zonnepanelen.

In 2015 besloot ik om zelfstandig te worden en een atelier voor water en landschap te beginnen. Ik werk zowel zelfstandig als in teamverband aan ruimtelijke ontwerpen, zoals Ruimte voor de Rivier IJsseldelta, natuurinrichting Binnenveld (Binnenveldse Hooilanden), in zowel de schetsfase als realisatiefase.

Vanuit mijn inhoudelijke vakkennis, gecombineerd met mijn sociale en artistieke vaardigheden zet ik een ontwerpproces in gang en neem partijen hierin mee om uiteindelijk een gedragen ruimtelijke ontwikkeling te realiseren.

Samenwerking

Atelier Johan de Putter werkt veel voor provincies, waterschappen, ingenieursbureaus en aannemers.

Afhankelijk van de complexiteit werk ik alleen of samen met andere partijen aan een project. Voor landschapsontwerpen werk ik samen met Oomen Landschap in Nijmegen.

Ik ben voorzitter van de vereniging voor zelfstandige waterprofessionals Waterforce. Waterforce is niet alleen een verengiging om collega's te ontmoeten maar ook een duurzaam netwerk van collega ZZP-ers. Daarnaast ben ik lid van de Coöperatie WaterFocus. Deze coöperatie is opgericht om gezamenlijke in te schrijven op aanbestedingen zoals raamcontracten. 

Als vrijwilliger ben ik actief bij de stichting tot behoud van Veluwse Sprengen en Beken, kortweg de bekenstichting. Hier ben ik verantwoordelijk voor het Renkums beekdal.

Atelier Johan de Putter werkt onder de algemene voorwaarden van de DNR2011.

Johan de Putter | Atelier voor Water & Landschap - Over Johan de Putter