pictures/3_Vecht_bij_Rheeze_20160818-0169_20180731105159.jpg

'Ik vind de Vecht de mooiste kleine rivier van Nederland'

Overijsselse Vecht - Waterschap Vechtstromen

Johan de Putter is bij waterschap Vechtstromen gedetacheerd als senior adviseur watersysteem voor de Overijsselse Vecht.

Hier werkt hij aan het ontwerp Rheezermaten en Karshoek Stegeren, Natura 2000-PAS maatregelen, ruimtelijke inrichting, hermeandering, ontwerp nevengeulen, hydrologische effecten, MER, projectplannen en hydrologische monitoring.