pictures/Willeskop_impressies_wipmolen_Oostkade.jpg

In samenwerking met Aveco de Bondt en Hoogheemraaddschap de Stichtse Rijnlanden HDSR heeft Johan de Putter een schetsontwerp opgesteld voor  waterberging in het natuurgebied Willeskop geïsprireerd op de oude tiendwegkade, het historische boezemsysteem met wipmolens en het hier voorkomende hennep-weidebedrijf.

Momenteel wordt het plan technisch uitgewerkt.