3_Aa_bouwsteen_DS1_principeprofiel_beek_DS

3_Aa_bouwsteen_DS1_principeprofiel_beek_DS

3_Aa_bouwsteen_DS2_meervoudig_gebruik_winterbed

3_Aa_bouwsteen_DS2_meervoudig_gebruik_winterbed

3_Aa_bouwsteen_B3_beekgeleide_bossen

3_Aa_bouwsteen_B3_beekgeleide_bossen

3_Aa_bouwsteen_H6_Extra_infiltreren_wateraanvoer

3_Aa_bouwsteen_H6_Extra_infiltreren_wateraanvoer

3_Aa_bouwsteen_HF10_stimuleren_van_betere_bodemstructuur

3_Aa_bouwsteen_HF10_stimuleren_van_betere_bodemstructuur

3_Aa_bouwsteen_DS6_Groenblauwe_dooradering_dorpen_en_steden

3_Aa_bouwsteen_DS6_Groenblauwe_dooradering_dorpen_en_steden

3_Aa_bouwsteen_F3_waterbuffering_flank_OUD

3_Aa_bouwsteen_F3_waterbuffering_flank_OUD

pictures/3_Aa_Aa_deelgebieden_samenhang_kleurboek.jpg

Zonering "het Verhaal van de Aa"

pictures/3_Aa_voorpagina_van_Het_verhaal_van_de_Aa_LR.jpg

Samen met Jan Maurits van Linge van Xi-ontwerp hebben we
een studie uitgevoerd naar het klimaatrobuust maken van het Aadal voor waterschap Aa en Maas. Belangrijkste uitdaging was het ontwikkelen van beeldende bouwstenen en het verbeelden van het "het Verhaal van de Aa". Samen met Dorien Dorine Epping van bureau Buitenruimte hebben we de bouwstenen ontwikkeld en een communicatiestrategie uitgewerkt met communicatiebureau de Lynx.

Om achter het verhaal van de Aa te komen en om de dialoog aan te gaan hebben we een grote Aa-tafel gemaakt op wielen en hier een ronde mee gemaakt.  
Een van de producten was een interactef visieboek met bouwstenen per type gebied. Een belangrijk onderscheid in gebiedstypologie is de Maas- en Peelhorst en de slenk die gescheiden zijn door de Peelrandbreuk.
De producten vormen de basis voor het Waterbeheerplan (WBP) en verder uitwerking in inrichtingsplannen voor het Aadal.

pictures/3_Aa_Panorama_Aa_Cut_out.jpg

pictures/3_Aa_bouwsteen_HFB14toek_Uitruilen_droog_bos_voor_broekbos_lr.jpg

pictures/3_Aa_bouwsteen_B8toek_bestaande_natuur_inzetten_voor_retentie_lr.jpg