3_2_ProjectenIJsseldelta_Profielwand_met_haardkuilen

3_2_ProjectenIJsseldelta_Profielwand_met_haardkuilen

3_2_ProjectenIJsseldelta_Reevediep_luchtfoto-16

3_2_ProjectenIJsseldelta_Reevediep_luchtfoto-16

3_2_ProjectenIJsseldelta_rietmoeras_luchtfoto-10

3_2_ProjectenIJsseldelta_rietmoeras_luchtfoto-10

3_2_ProjectenIJsseldelta_Reevediep_luchtfoto-4

3_2_ProjectenIJsseldelta_Reevediep_luchtfoto-4

Ruimte voor de Rivier IJsseldelta Zuid

Het Ruimte voor de Rivier project IJsseldelta zuid is het laatste en een van de grootste RvR projecten van Nederland. In het kort wordt een bypass van de IJssel aangelegd om de stad Kampen heen. Hier wordt een 6 kilometer lange nieuwe vaargeul gegraven, 20 kilometer nieuwe dijken aangelegd en meer dan 300 ha uiterwaard en natuurgebied gecreëerd. Het polderwatersysteem wordt doorsneden en nieuwe gemalen, stuwen en vele duikers zijn nodig om de huidige waterhuishouding in stand te houden.
Johan de Putter is al sinds 2008 betrokken bij het project IJsseldelta Zuid, eerst om de watertoets in de planfase op te stellen, daarna in de aanbesteding en sinds 2014 in de uitvoering bij Isala Delta: de uitvoeringscombinatie van de aannemers Boskalis en VHB.

Hier werkt hij in het team binnendijkse waterhuishouding als hydroloog en ontwerper waterhuishouding om de realisatie van het nieuwe watersysteem en de ontvlechting mogelijk te maken. Hiervoor heeft hij diverse projectplannen opgesteld, watervergunningen aangevraagd en maatregelen voor zowel SO, VO als DO ontworpen. Ook voert hij keukentafel-gesprekken bij agrariërs voor de uitwerking van het projectplan. Daarnaast draagt hij zorg voor de waterhuishouding tijdens de realisatie in het team Site Engineering.

Meer informatie over het project, zie hier.

Johan de Putter | Atelier voor Water & Landschap - Ruimte voor de Rivier IJsseldelta Zuid