pictures/3_Witterdiep_vogelvlucht1.jpg

 pictures/3_Witterdiep_insteekwallen.jpg

Voor Waterschap Hunze en Aa's heb ik samen met Aveco de Bondt het inrichtingsplan gemaakt voor het Witterdiep, een bovenloop van de Drentse Aa.

Het beekdal is een verborgen parel ten zuiden van Assen, tussen de A28 en het TT-circuit. Het gebied is grotendeels in beheer bij defensie. In het plan wordt de beek op de oude historische locatie teruggebracht enwordt het waterpeil omhoog gebracht. Vanwege de militaire functie is dit mogelijk in het gebied, de voertuigen rijden op zandbanen en doorkruisen de beek straks met voordes. Benedenstrooms komt een groot waterbergingsgebied voor het stedelijk gebied van Assen. 

De beek krijgt een ondiepe, licht slingerende loop die een stuk smaller en ondieper wordt dan de huidige diepe brede loop

In de bovenloop komen kenmerkende insteekwallen voor. Deze bijzondere soort houtwallen staan dwars op het beekdal vanaf de dalrand tot aan het natste deel van het beekdal. Insteekwallen komen vooral voor in het Drentse Aa gebied. In het plan worden de insteekwallen hersteld en vrijgekapt.

De omliggende functies rondom de beek blijven behouden of worden gecompenseerd.

pictures/3_Witterdiep_insteekwal_2.jpg