Vieschets beekdalontwikkeling Aadal Zuid

Waterschap Aa en Maas wil het dal van de Aa bovenstrooms anders inrichten. Hiervoor heeft Johan de Putter een beekontwikkelingsvisie opgesteld waarin de mogelijke principes van de beekdalontwikkeling zijn weergegeven. Daarnaast is een vogelvlucht opgesteld die ruimtelijke samenhang van de verschillende opgaves en deelprojecten visualiseert.

Vogelvlucht Beekdalontwikkeling Aadal Zuid