"Wat is het recht van de beek?"

Het terugbrengen van beken in een (semi) natuurlijke situatie is een belangrijke opgave voor de waterschappen voor de Kaderrichtlijn Water (KRW). Alleen stroming van beken is net zo ingewikkeld als van grote rivieren. Dat vraagt om een goede analyse van de beek en het systeem. 

Graag ga ik met u in gesprek als u een plan nodig heeft met een beekdalbrede inrichting die recht doet aan de kwaliteiten van de beek, haar bewoners en gebruikers. Hermeandering is voor mij geen doel op zich maar het terugbrengen van natuurlijke processen wel. Dit kan op vele manieren (doodhout pakketten, zandsuppletie, drempels, meandering of zelfs dempen van (boven)lopen waarna het water zijn eigen weg gaat zoeken.

Ik sta open voor samenwerking met uw specialisten, ecologen, modelleurs en uiteraard de gebruikers van het gebied!

Johan de Putter | Atelier voor Water & Landschap - Beekherstel
Johan de Putter | Atelier voor Water & Landschap - Beekherstel
Johan de Putter | Atelier voor Water & Landschap - Beekherstel
Johan de Putter | Atelier voor Water & Landschap - Beekherstel
Johan de Putter | Atelier voor Water & Landschap - Beekherstel
Johan de Putter | Atelier voor Water & Landschap - Beekherstel