pictures/3_4_Denekamp_Diepengoor.jpg

Van idee tot inrichtingsplan...

Landschapsontwerp

Een landschapsontwerp begint met een idee. Hoe past u de bestaande buitenruimte zodanig aan, dat de nieuwe functie een logische plek krijgt in het landschap? Dat idee giet ik voor u in de vorm van een inrichtingsplan.

Als initiatiefnemer heeft u een (natuur)doel, de nodige randvoorwaarden en een gebied, waarin dat gerealiseerd moet worden. Hoe pakt u dat aan?

Deze vraag help ik u graag beantwoorden. Om een landschapsontwerp of inrichtingsplan op te stellen werk ik volgens de Wageningse methode van de lagenbenadering: de laag van de abiotiek, biotiek en de occupatie. In het ontwerpproces zet ik mijn creativiteit en kennis van het landschap in om tot een origineel landschapsontwerp te komen, wat past in het landschap en leidt tot een gedragen plan voor de omgeving.

De volgende werkzaamheden wil Atelier Johan de Putter graag voor u uitvoeren: inrichtingsplannen opstellen, ruimtelijke plannen inpassen, parken (her)ontwikkelen, natuurinrichting en landgoedontwikkeling,

Werkwijze

Eerst onderzoek ik het plangebied en raadpleeg: topografische data, historische kaarten, maaiveldhoogte en/of bodemdata. Vervolgens maak ik schetsen van de verschillende mogelijkheden, die passen binnen de uitgangspunten van uw opdracht. Deze schetsmatige ideeën kristalliseren geleidelijk uit tot heldere ontwerptekeningen, waarin u uw wensen en doelen herkent. Een goed ontwerp is helder, logisch en verrassend tegelijk. De sfeer en vormgeving moeten in een oogopslag duidelijk zijn en goed aanvoelen. Indien gewenst, visualiseer ik het ontwerp via schetsen en artist impressions. Zo krijgt u een goed beeld van de toekomstige situatie.

Johan de Putter | Atelier voor Water & Landschap - Landschapsontwerp