pictures/3_4_Denekamp_Diepengoor.jpg

Uitsnede van het ontwerp voor de voorkeursvariant

Inrichtingsplan Diepengoor, Denekamp

Gemeente Dinkelland heeft een voormalige stortplaats in de kern Denekamp gesaneerd en opnieuw ingericht. Dit gebied was begroeid met bos en deels bestaat het uit een zeer oude vroeg 20e eeuwse waterzuivering. Vanwege de sanering werd al het bos gekapt. Johan de Putter heeft met een aantal varianten het inrichtingsplan opgesteld voor de toekomstige inrichting. Samen met bewoners en de gemeente heeft hij het plan ingevuld en een variant uitgewerkt. Gebaseerd op het oude Twentse landschap heeft hij een kleinschalig landschapsontwerp gemaakt met glooiende weides, boomgaard, beplanting en kenmerkende Twentse landhekken. De oude waterzuivering is toegankelijk gemaakt voor omwonenden. 

Voor meer informatie hierover, klik hier.

 

Johan de Putter | Atelier voor Water & Landschap - Inrichtingsplan Diepengoor, Denekamp